نویسنده:سیدمهدی طباطبایی

ازسایت:http://tazohoor.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

 برای فرزندان فاطمه سلام الله علیهم اجمعین

 این قلم می خواهد لکنت دیرینه را فروگذارد . میخواهد حنجره یی برای نای خسته یی شود . می خواهد فریاد خاموشی در تاریکی و سرمای این شب فرقت باشد میخواهد پیله را بشکافد و پروانه ی دل را پران کند . قلم میخواهد بنویسد از جماعتی که مشغول شلوغی دنیا گشته اند و جز ادعایی رندانه متاعی در بساط دیانتشان نیست ؛ قلبهاشان چون سنگ ، چشم هاشان ظاهر بین و گوشهاشان غنا زده است  .  از برای خودشان خدا ساخته اند و پیامبر و امام . قرآن نوشته اند و می خوانند و تاویل میکنند . آخرالزمانی هستند و در پی حتمیات به هر در و دیواری سر میکوبند . تعالیم یهود که فریاد یدالله مغلوله سر داده ، لباس فاخری بر دینداری شان پوشانده ؛ مساجدشان مستحکم و زیبا ، پر نقش و نگار و وسیع ؛ و طلا و نقره نشانی بر عظمت عظیمان و ...

بسم الله الرحمن الرحیم

 برای فرزندان فاطمه سلام الله علیهم اجمعین

 این قلم می خواهد لکنت دیرینه را فروگذارد . میخواهد حنجره یی برای نای خسته یی شود . می خواهد فریاد خاموشی در تاریکی و سرمای این شب فرقت باشد میخواهد پیله را بشکافد و پروانه ی دل را پران کند .

قلم میخواهد بنویسد از جماعتی که مشغول شلوغی دنیا گشته اند و جز ادعایی رندانه متاعی در بساط دیانتشان نیست ؛

قلبهاشان چون سنگ ، چشم هاشان ظاهر بین و گوشهاشان غنا زده است  .

از برای خودشان خدا ساخته اند و پیامبر و امام .

قرآن نوشته اند و می خوانند و تاویل میکنند .

آخرالزمانی هستند و در پی حتمیات به هر در و دیواری سر میکوبند .

تعالیم یهود که فریاد یدالله مغلوله سر داده ، لباس فاخری بر دینداری شان پوشانده ؛

مساجدشان مستحکم و زیبا ، پر نقش و نگار و وسیع

و طلا و نقره نشانی بر عظمت عظیمان و گنبد و مناره مبیّن رفعت مقام و شان خوبان

وسنگها آینه یی بر ابهت خدائیان شان گشته است !

این جماعت آنقدر از مزرعه دنیاشان میدروند که اصلا بود و نبودشان یکسان است چه اینکه شهر و قبرستانشان چندان فرقی با هم نمیکند .

اینها کشاورزانی هستند که بذرهای اصلاح شده شان جز طبیعت مصنوعی حاصلی ندارد .

ابرهای بارورشده شان نوید رحمت همان خدای دست سازشان را میدهد

و این زمین پامال شده با آن بذراصلاح گشته  و این آب زورکی ، برای اهل تقوا "جو سیاه "  برای عوام الناس " گندم سفید " میرویاند

و برای از ما بهترانشان هم که " من و سلوی " مهیاست .

این جماعت حلالها را حرام نکردند و حرامها را حلال نمیدانند اما حرام خدا را حرام خویش کردند و حلال خدا را حلال خویش

دین خدا دین اینها گشته و بهشت و جهنم با سرقلمهای اینان تقسیم میشود

این جماعت نه همراهان پیامبر آخرین و نه برادر و هم شان و مقام او بلکه کالبدهایی برای حلول خدای خویش ساخته اند .

جسم هاشان فربه ، روان هاشان آرام و روح الهی از بدن هاشان فارق گشته است .

عقلهاشان جز بافته ها و یافته های مغزهاشان نیست

و بصیرتشان جز حدس و گمان و رسانه زدگی نمی باشد

عرشهایی بر فرش ساخته اند تا هفت آسمان را زیر پای خویشنن که دست بر قضا اشرف ما خلق الله هم هستند حس کنند و از نظاره ی این همه نشانه ی آفاقی و انفسی در ظل عرش الهی خوش نشینی کنند .

این جماعت از الله و آدم و محمد و علی و فاطمه و مهدی و هر آنکس که نام و رنگی از خدا دارد یکی هم برای خودشان ساخته و پرداخته اند و آنقدر اصول عقلی و نقلی دارند که از حرفشان یقین حاصل کنی تو هم روزی موحد این درگاه خواهی شد .

اینها همچون شیاطین جنی بر وحی دست درازی نمیکنند بلکه خودشان وحی کنند گانی مبرا از خطا هستند . با این همه این جماعت به حق دورترین ها از ابلیس اند چرا که با این همه علم و عمل !!! دیگر چه جایی برای ان وسوسه کننده ی فلک زده ی رانده شده باقی می ماند .

این جماعت خوب و بدشان و عالم و جاهل شان همین اند !

این جماعت قرن هاست زنده میشوند و میمرند اما حتی یکبار هم زنده نگشتند !

این جماعت قرن هاست خدا را و خدایی ها را میکشند و کشته نمی شوند !

این جماعت قرن هاست اهل حق هستند و بر باطل پیروز می شوند اما خود اهل خطر نیستند !

این جماعت قرن هاست پیامبران و اوصیاء را قربه الی الله سر میبرند تا زودتر آخرالزمان شود و منجی از راه برسد .

این جماعت به گمان خویش همان زمینه سازان اصلاح بزرگ اند .

اما ما بین این جماعت قلیلی پراکنده و ترسان ، زرد رو و یکتاپرست ، زجر کش و مهر بر لب و قلم شکسته و از حق محروم اند !

که اینها فقط یک خدای نادیدنی بینا دارند .

از آدم تا خاتم و از علی تا مهدی برایشان نور واحد است .

همه مسلمان هستند و مومن

کمتر از یک وجب از این خاک برای کاشت و داشت شان بس است .

زمین هایشان پاک است و چشمهایشان برای قطره یی آب به آسمان است .

بذرهاشان حلال و طیب و حاصلشان لقمه نانی بخور و نمیراست .

اینها زندگی کوچکشان را با کتاب بزرگ خدا ساخته اند .

اینها کتاب خدا را از زبان خلیفه ی خدا میخوانند .

اینها اصل و فرعشان قرآن و عترت است .

اینها آنقدر بیداری میکشند تا شاید کمی ازخواب غفلت زدگان جبران شود .

و آنقدر می خوابند که تا جرعه یی از وحی را ننوشیده بیدار نشوند .

و آنقدر می خورند که ببینند و بشنوند و بفهمند .

اینها فرزندان معنوی فاطمه اند و فاطمه جمع نور محمد و علی است .

اینها خدایشان "الله" پیامبرشان "محمد" کتابشان "قرآن" امامشان "علی" و مادرشان "فاطمه" است .

اینها در خانه محقر علی و فاطمه بزرگوارانه تربیت شده اند .

اینها دنیا در چشمشان بی ارزش و آخرت همه هم و غمشان است .

اینها همان سلمان و مقداد و ابوذر و عمار اند .

و هنوز کم تعداد و مظلوم و هنوز جان بر کف و بی ادعا

فاطمه آن روز مادر پیامبر بود و مادر آن اندک مردان علوی

و امروز مادر  این پاک نهادان شیر دل

و فاطمه از ازل تا ابد مادر حقیقی حسن و حسین و زینبین و مادر معنوی اینهاست .

و امروز هم فاطمه فرزندانی از نوادگان حسن و حسین دارد که علوی های روزگار ما هستند .

فرزندان فاطمه شجاعانی بی ادعا مردانی قویدل و مظلومانی کم شمارند .

فرزندان فاطمه آماج تیرهای بغض و کینه و حقد و حسادتند .

فرزندان فاطمه را مردان ، با علم و آگاهی و ایمان و تقوا می آزارند و نامردان با دشمنی ها و شیطان صفتی ها

اما فرزندان فاطمه در بین این جماعت خواب ، بیدارند .

در بین این دینداران حرام خور، اهل حلال اند .

در بین این تقوا پیشه گان  مصلحت اندیش ، موحدانی حق گو و صالح اند .

فرزندان فاطمه غریب و مظلوم و از حق محرومند

و این ارثیه ی مادرشان است و بر این ارث پر بها که از بوی تعفن دنیا و وسوسه شیطان و پستی نفس در امن خداست حامد و شاکرند .

فرزندان فاطمه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم هستند .

و این قلم آنچه می داند و می بیند را مینویسد !

نه برای مردمان کور و کر و نه برای قلبهای سیاه و سنگ

این قلم برای فرزندان فاطمه مینویسد

برای زادگانش و فرزندان معنوی اش

برای آنها که این روزها سخت ترین شرارتها و مرراتها را از دوست و دشمن به تنهای رنجور و جانهای خسته خریدارند تا علوی باقی بمانند .

اینها می خواهند علوی بمانند تا علی بماند .

اینها میخواهند فدا شوند تا علی بماند و مهدی بیاید .

اینها فرزندان فاطمه اند !

ای فرزندان فاطمه ! این قلم برای شما مینویسد تا بدانید – که میدانید – گوشه نشینانی در این تارکی ها به نور شما ستارگان راهنما ، دلخوش اند و نور شما را نور خدا میدانند .

گوشه نشینانی که در وسط میدان هستند و دیده نمیشوند .

گوشه نشینانی که فریاد میکشند و صدایشان شنیده نمیشود .

گوشه نشینانی که اهل قرآن و عترت اند و دروغگو و توهم زده و ریا کار پنداشته میشوند .

گوشه نشینانی که گاه بی تاب و ناتوان ، از پانشسته و رنجور و غمگین تنها مانده اند .

اما هنوز بر سر پیمان شمایند .

ای فرزندان فاطمه این قلم برای شما و از شما مینویسد .

برای فرزندان فاطمه ؛ زادگانش و فرزندان معنوی اش

صلوات و سلام خدا بر ام الائمه فاطمه

صلوات و سلام خدا بر فرزند فاطمه مهدی منتظر

و صلوات و سلام خدا برفرزندان فاطمه

 

دسته ها : مذهبی - مناسبتها
جمعه بیست و نهم 9 1387

.:::::::: بسم الله الرحمن الرحیم ::::::::.

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

درآسمان پر نور عزت و افتخار , گاهی اخترانی با درخشش بیشتر , چشمها را بهسمت و سوی خود جلب می کنند. این ستارگان فروزان , آرایش آسمان جهاد وشهادت را جلوه ای دیگر می بخشند
هفتهمبارک بسیج مترادف با نام جوان مردانی است که عطر وجودشان عالمی را پرفروغو مصفی می کند. گر چه تمام ایام همراه با واژگانش قادر به وصف بسیج و بیانگوشه ای از سجایای آن نیست اما در هفته بسیج که بهار گفتار در باب اینفرشته قدسی است باید حق کلام در خصوص این واژه زیبا ادا شود. لذا شایستهاست دفتر دل را گشود , جوهر فکر را تراوید و قلم خلوص را بدست گرفت و بامرکب سبز بر کاغذ سفید نگاشت که براستی بسیجیان کربلائیان برگزیده ایهستند که نزد آسمانیان برتر و نام آورترند. آنان طالب کوی جانان وسودایعبودیت خدا درسر دارند.
بسیج تندیسپایداری و رمز جاوید مبارزه ومخاصمه با بیدادگرانند و نام طوفانی آن , حجمپوشالی سکوت و سازش را به فریادی عصیانگر علیه زورمداران تاریخ مبدل کرد ودین محمد(ص ) را تضمین دوباره بخشید.
بلندهمتانیکه به دور از وسوسه های دنیا و بی رغبت به جاذبه های زندگی در سایهایمان خالص و عمل صالح جامه جهاد بر تن کردند و در وصف مجاهدان فی السبیلالله قرار گرفتند و بدین سان به حیاتی طیبه دست یافتند.
مردمانیکه سند هویتشان در جهاد آباد صادر , در ایستگاه اخلاص مهر خلوص خورد و در خانه صدق به امضا تعهد آراسته شد.
بسیجاز طایفه عشق است که با قبیله ایثار وصلت کرد و در حریم یار رسم عاشقیآموخت و در عرش اعلی به عشقبازی پرداخت ! او سوداگری که لحظات ناب تطهیررا به سوداگری لقا سپری کرد تا روزیکه سفیران دوست از راه رسند و شایستگاندیدار را به دیار نور برند.
بسیج ملکهای است که حضور در جبهه نوید دستیابی به آرزوهایش بود لذا منتظر و بی تابجهت تمکین روح پر طلاطمش به سوی عرصه های خون و حماسه پر کشید.
بسیجخاکی پوش روشن ضمیری است که با قامتی رعنا , قلبی خورشیدی . عزمی راسخ ,گامی استوار , اراده ای آهنین و فکری به رنگ نور , بر فراز ملکه آگاهیپنجه در پنجه غرور وخودخواهی انداخت و براحتی دیو نفس را زمین گیر کرد. اوبنده وارسته ای است که شراب و شاهد و شمع و شبستان , می و مه و میخانه ونی نور و نینوا را همه در دوستی خدا می داند.
بسیجنام مردانی است که در هولناکترین لحظات زندگی , بی اعتنا به نام و نان ,از مال و منال بریده و با سمند عشق از قله ترس گذشته و دشت خطر را درنوردید و با مدد خون بیرق سه رنگ پیروزی را در مرتفع ترین آسمان ایثار بهاهتزاز درآوردند.
بسیج عاشق دلباختهای است که بیاد تنهایی علی (ع ) برای مظلومیت حسن (ع ) و به نام تشنگیحسین (ع ) همراز کویر با سوزش عطش وسوسه آب نکرد و از میدان امتحان الهیسربلند و پیروز بدر آمد.
بسیج پاکزادهای است از تبار ابراهیم که اسماعیل وار بر بلندای برج ایثار , شکوه بهشترا نظاره گر شد و آیه فتح را سرود و در کمال رضا به مسلخ عشق رفت تا لذتدیدار خدا را با عمل خود برای مردمان عصر خویش ترجمه نماید.
بسیجاز نسل سربداران , چون آب چشمه ساران , با قطره های باران و فریادروزگاران از نای بیقراران است . بسیج دلیر مردی است که خرمی خرمشهر ,آزادی آبادان , محبت مهران , دل انگیزی دزفول , شیرینی قصر شیرین , سرورسوسنگرد , بهار بستان , مهر موسیان و خلاصه امنیت و آرامش ایران و دینمرهون شجاعت اوست .
بسیج از تبار بیمدعایان است که عرصه های خون و حماسه شاهد مردانگی او و گل تکبیرش مشاموجدانهای بیدار را معطر و نور جبینش جان هر مسلمانی را منور می سازد.
گل اندیشه بسیج معطر به محمد(ص ) , مزین به نور علی (ع ) است و لذا با یک اشاره علی , چشم بسته در راه خدا سر میدهد.
بسیجنور افق ایمان است که تلالو آن ملک دین و دنیا را منور و به تاریکیهایزندگی پایان می دهد. او چون طایری سبک بال , سرزمین نفس با قدرت خون مینوردد و بر قلعه مرتفع ایمان در زلال ایثار وضو می سازد , به معبود خوداقتدا می کند و بر سجاده توکل می نشیند و نماز وصل می خواند. بسیج نسیمدلنواز دشت یقین است که شمیم روح انگیز شجاعت و عطر جان بخش شهامت و فرهنگپویایی شهادت را به اسمان دلهای عاشق می پراکاند.
بسیجراوی صادق عرصه های شرف و سربلندی است که خاطرات شیرین مجاهدان همرزمش رابا حکم صدق و صفا بر لوح دل رنجور خود نگاشته و بر طالبان و عاشقان آنعرضه کرد و آنان را به تقوای دیده و دل فرا می خواند.
بسیج صدای هماره رسای تاریخ است که چون نی , نوای , نینوا سرمی دهد و از جدایی اخلاص و عمل به خدا شکایت می کند.
بسیج فرشته خوش الحان روضه رضوان خداست که از طریق حق می پوید و عرفان معبود می جوید و از کلام او بذر محبت می روید.
فکربسیج خود به تنهایی فرهنگی است که استقلال و آزادی , دین و سیاست , کرامتو شرافت , مشروعیت و مقبولیت , مدنیت و مردم سالاری و حقوق فردی اجتماعیدر آن متجلی است .
در تفکر بسیجی باآزادی که اولین هدیه الهی است نه فقط مخالفتی نیست بلکه نهال سبز آزادی باخون این قبیله به ثمر رسید. لکن در فکر و اندیشه و فرهنگ بسیج پلشتی وولنگاری جایی ندارد. تفکر بسیجی امواج خروشان ملتی است که دل در گرو خدادارد و جهت ایجاد این فرهنگ الهی هزاران جوان پاکباخته تقدیم درگاه خدایخود کرد.
بسیج گل آل محمد(ص ) است کهبا قدرت خون در دشت ایمان روئید و در نهضت خمینی (ره ) ثمر داد که رایحهآن جان عاشقان خدا سرمست و حیران می کند. بسیج همان بسیج است که روزی بلایجان ضد انقلاب بود , یک روز خار چشم دشمنان گشت , روز بعدش سد راهمتجاوزان به کشور شد و اکنون نیز گوش به فرمان ولی امر خود , حافظ وپاسدار ارزشهای متعالی اسلام و انقلاب است .
درفرهنگ بسیج تا قیام قیامت راه امام عزت , کلام رهبری سعادت , کشته شدن درراه خدا کرامت , اسرائیل غاصب و آمریکا دشمن شماره یک ملت ایران است .
نام بسیج ترجمه آیه اشدا علی الکفار و رحما بینهم است , او حب علی (ع ) در دل , بغض عدو در قلب و سلاح دفاع در دست دارد.
بسیجهتک دین را نمی پسندد , ترویج ابتذال را قبول ندارد , تضعیف ارکان نظام رابرنمی تابد. وحدت را توصیه و اختلاف را نهی می کند , سو استفاده راناشایست و فتنه گری را به نفع کشور نمی داند , دین زدایی را گناه و مبارزهبا دشمن را افتخار می داند , بر عقل دشمنان خارجی می خندد و دشمنان داخلیرا نصیحت می کند , به مهاجمان فرهنگی هشدار و خودباختگان داخلی را بهاعتماد به نفس دعوت می کند و خلاصه غفلت را خطرناک و هشیاری را بسیارضروری می داند.
نور اندیشه بسیج در قلب هر کس بتابد شیدا می شود , دوستدار خدا می گردد , بر غیر خدا می تازد , دشمنان خدا را دشمن .
دوستانشرا دوست می دارد , تسلیم فرمان خداست , صبر پیشه می کند , بر سبیل عدل گامبرمی دارد و خلاصه آن می شود که خدا خواهد رضی الله عنهم و رضو عنه .
به امید روزیکه همه با هم با تفکر بسیجی ایرانی آباد و آزاد و مهیای ظهور مهدی (عج ) داشته باشیم و یکصدا سرود وحدت سردهیم که آمریکا در چه فکریه ایران پر از بسیجیه

                       

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

.::::::::ж الهم صلعلی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ж::::::::.

دسته ها : مناسبتها
دوشنبه چهارم 9 1387
X