FAT32 یا File Allocation Table :

از طريق اين فرمت ميتوان هم ويندوزهاي 98 و me و هم ويندوزهاي xp و 2000 را روي سيستم نصب كرد كه در مورد فرمت ntfs‌اين مورد فقط به ويندوزهاي 2000 و xp ختم ميشود.
ميتوان ان را به ntfs تبديل كرد در حالي كه سيستم ntfs قابل برگشت به fat32 نيست.(البته منظور يك درايوست كه پر باشد و بدون از دست دادن اطلاعات اين كار را انجام دهيد)
امكان فرمت فلاپي را داريد و همچنين با يك فلاپي بوت ميتوانيد به فايلها دسترسي داشته باشيد.

NTFS ياNew Technology File System :

از طریق این فرمت ميتوانید فايلها را رمز گزاري کنید تا فقط كاربران خاصي از ان استفاده كنند.
از پيكر بنديهاي خطاپذير ديسك مانند Raid5 يا Mirroring استفاده كنيد.
امكان ذخيره فايلهاي بزرگتر از 4 GB را داشته باشيد.
امكان فرمت پارتيشن هاي بزرگتر از 32 GB راداشته باشيد.
از دسترسي فايلها به وسيله بوت جلوگيري كنيد.
داراي سيستمي پايدار با اسيب پذيري كمتر نسبت به خطاها و خرابيها باشيد.

دسته ها :
شنبه سیزدهم 5 1386
X