یک قرآن دست نویس خودش داشت. ده سال و چهارده ماه و سه روز ، وقت صرف نوشتنش کرده بود. می‌گفت با پایان تحریر کتاب خدا، من هم به آرزوی خودم که شهادت در راه اوست خواهم رسید. توی قرآن دست نویسش نوشته بود: اگر می‌خواهی با خدا حرف بزنی نماز بخوان و اگر می‌خواهی خدا با تو حرف بزند قرآن بخوان و اگر می خواهی ارتباط دو طرفه و همزمان باشد، قرآن بنویس. یک ماه بعد از تمام شدن نوشتن قرآن، طبق پیش‌بینی خودش جام شیرین شهادت را سر کشید و به آرزوی دیرین خود نائل شد.

برای شادی روحش صلــــــــــوات


دسته ها : مذهبی
شنبه هفتم 9 1388
X