• ابتدا یادوخاطره امام راحل رودرروز رحلتشون زنده نگه می داریم
 • اماما یادت گرامی و.راهت پررهرو. 
 • این آمارروز پنج شنبه 14 خرداد تا ساعت 16:40دقیقه است. 
 • رای شما در انتخابات ریاست جمهوری دهم به کدام کاندیدا می باشد؟
  • محمود احمدی نژاد
  • تعداد: 13596
  • درصد:(62.53%) 
  • میر حسین موسوی
  • تعداد: 7168
  • درصد:(32.97%) 
  • محسن رضائی
  • تعداد: 513
  • درصد:(2.36%) 
  • مهدی کروبی
  • تعداد: 467
  • درصد:(2.15%) 

   شرکت کنندگان: 21744 نفر

  •  

  •  

  • شمام شرکت کنید

  • لینک شرکت اعضاء


  دسته ها : انتخاب دهم
  پنج شنبه جهاردهم 3 1388
  X