زندگى در حجره، تجربه حیات جمعى است و مناسب است با آداب زیر همراه باشد:

1 . در انتخاب حجره از مشورت با مسؤولان مدرسه بهره گیرید.

2 . از انتقال زیاد از حجره اى به حجره دیگر بپرهیزید; زیرا این کار شما را در نظر دیگران حقیر مى کند.

3 . نشستن و خوابیدن شما در حجره رو به قبله باشد.

4 . در کارهاى حجره با هم حجره اى همکارى کنید.

5 . کارهاى خود به گردن دیگران نیندازید.

6 . اگر در انجام دادن امور مشترک حجره اختلاف پیدا شد با یکدیگر مذاکره کنید.

7 . نظم را در به حجره مراعات کنید و هر چیزى را در جاى خود قرار دهید.

8 . از قرار دادن لوازم اضافى و غیرضرورى در حجره خوددارى کنید.

9 . بدون اجازه به اموال و اثاثیه هم حجره خود دست نزنید.

10 . وقتى از حجره بیرون مى روید درِ حجره را قفل کنید.

11 . از اذیت کردن هم حجره اى بپرهیزید.

12 . پشت سر هم حجره اى خود بدگویى نکنید و اسرار او را نزد دیگران فاش نسازید.

13 . هیچ گاه با یکدیگر لجاجت نکنید. سعى کنید اختلافات را با روش صحیح حل کنید.

14 . براى مشکلات کوچک، دوستى خود را با هم حجره اى به هم نزنید و ضعفهاى او را تحمل کنید.

15 . اگر هم حجره اى از شما دلگیر است از او عذرخواهى کنید.

16 . انتقاد بجاى هم حجره اى را با کمال تواضع بپذیرید و بدان عمل کنید.

17 . در فرصتهاى مناسب با هم حجره اى گفت وگو کنید و از تجربیات او بهره بگیرید.

18 . اگر از هم حجره اى خود کار خلافى دیدید به او تذکر دهید و در صورت لزوم موضوع را با مسؤولان مدرسه در میان بگذارید.

19 . گاهى در اعیاد اسلامى و مناسبتهاى دیگر به همدیگر هدیه بدهید.

20 . در ایامى که از هم حجره اى خود دور هستید براى یکدیگر نامه بنویسید و با هم

تماس تلفنى داشته باشید.

21 . در فهم و یادگیرى دروس، همدیگر را یارى دهید.

22 . در حق هم حجره اى خود ایثارگر باشید ودر انجام دادن کارهاى مشترک بر او سبقت بگیرید.

23 . اگر هم حجره اى شما به کمکتان احتیاج پیدا کرد، او را یارى کنید.

24 . به هنگام مشکلات، بیمارى و ناراحتى با او هم دردى کنید.

25 . از جهت نور، گرما، سرما، حال هم حجره اى را رعایت کنید.

26 . با او به نرمى و ملاطفت سخن بگویید.

27 . از ایجاد سروصدا در حجره بپرهیزید و براى استفاده از رادیو و ضبط از گوشى استفاده کنید.

28 . وقتى هم حجره اى شما مشغول مطالعه است تمرکز حواس او را به هم نزنید.

29 . وقتى هم حجره اى در حجره استراحت مى کند براى مطالعه از محل دیگرى مانند سالن مطالعه و نمازخانه استفاده کنید.

30 . حتى المقدور از آوردن میهمان به حجره بپرهیزید.

31 . بدون اجازه به وسائل هم حجره اى خود دست نزنید.


دسته ها : حجره
جمعه بیست و پنجم 11 1387
X