عاشوراى حسینى، کتاب سرخى بود که «تفسیرناب» آن از زبان امام سجاد تراوید. او با اسارت خویش، آزادى را تفسیر کرد و با خطبه هایش سرود بیدارى خواند.

امام سجّاد(ع)، بازمانده آن روز سرخ بود و شاهد آن عصر فاجعه و قساوت.

«صحیفه سجادیه»اش، ناب ترین دعاهاى عارفانه را در بردارد.

هنوز هم ترنم عاشقانه این «زبور آل محمد»، بر زبان اهل دل است. زمان پر از زمزمه هاى سجادى است.

امام سجّاد(ع)، پاسدار «وحى نبوى» و «خطعلوى» و «شورحسینى» بود.

در عصر «نتوانستن»ها، جامعه را به «قدرت دعا» توجّه داد.

نیایش، سلاح او در مبارزه فرهنگى و سنگر او در دفاع از حق و اهل بیت بود.

او که در برابر خدا، «سجّاد» بود، هرگز در برابر ظالمان، سرِ تسلیم فرود نیاورد و چهره بر درگاه ارباب قدرت نسود.

بندى که بر دست و پایش بود، نشانه «آزادى در اسارت» بود و خطبه اى که در کوفه و شام خواند، جلوه مکرّر فصاحت علوى در کلام زین العابدین بود.

 

  

 

 


دسته ها : مذهبی
پنج شنبه هفدهم 5 1387
X