بخش خبري : مراسم توديع و معارفه فرماندهان قديم و جديد نيروي دريايي ارتش صبح ديروز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران امير دريادار عطاالله صالحي فرمانده كل ارتش در جمع فرماندهان و مقامات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي از تلاشهاي امير دريادار كوچكي تشكر و حبيب الله سياري را به عنوان فرماندهي نيروي دريايي طبق حكم فرماندهي كل قوا معرفي نمود.
در ابتداي اين مراسم اميرسجاد كوچكي انتصاب امير سياري را انتخابي شايسته برشمرد و گفت : دانش روحيه خلاقيت و نوآوري و يادگيري مستمر مباني انضباطي نهادينه شده تكميل كننده خصوصيات فرماندهان وكاركنان نيروي دريايي است . اين رمز پيروزي نيروي دريايي است و بدون آنها انجام فعاليت ها انجام شده ميسر نبود.
در ادامه مراسم فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران از زحمات بي شائبه نيروي دريايي تشكر كرد.
امير صالحي نيروي دريايي را از افتخارات جمهوري اسلامي دانست وگفت : نيروي دريايي اين افتخار را دارد كه در دوران دفاع مقدس از مرزهاي دريايي پاسداري نموده است .
فرماندهي كل ارتش در ادامه افزود : اين نيروي دريايي بود كه در دوران جنگ از آبهاي خليج هميشه فارس دفاع كرد : نيروي دريايي و شهيدان آن داراي روحي بلند است اين نيرو در قبل از شروع جنگ پشتيباني براي نيروهاي تكاور بود و در زمان جنگ در آب راه هاي اروند رود و بهمن شير تعليم حمل و نقل و پشتيباني نيروهاي بسيجي و تكاوران نيروي زميني را با قدرت و اقتدار انجام دهد.
وي افزود : نيروي دريايي با افتخار در مقابل تهديدات دشمن ايستاده و تنها نيرويي بود كه از ابتداي جنگ تحميلي هميشه نامش با پيروزي برده شده است .


دسته ها :
جمعه دوم 6 1386
X