خونخواهپیامبران و فرزندانپیامبر کجاست؟ خونخواهشهیدکربلاء کجاست؟ ذحول به معنی خون و خونخواهی است و خونخواهی حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجهالشریف)ازظالمین وقاتلین انبیاءوفرزندان انبیاء(علیهم السلام ) مبنی بر رجعت است. و اما خونخواهی آنحضرت ازقاتلین حسین (علیه السلام)شیخ صدوق در علل از ابوصلت هروی نقل کرده که گفت به حضرت رضا (علیه السلام) عرض کردمیابن رسول الله چهمی فرمایید درباره این حدیثکه حضرت صادق (علیه السلام) فرمود:هرگاه قائم (عجل الله تعالی فرجهالشریف)قیام کرد بازماندگان کشندگان امام حسین (علیه السلام) به کیفر اعمال پدرانشان کشتهمی شوند؟ فرمود: همینطور است.عرض کردم پساینکهخدا در قرآن میفرماید « وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةً وِزرَ اُخرَی » .« گناه کسی را به پای کسینمی نویسند» یعنی چه؟فرمود:آنچه خدا فرمودهصحیح است ولی بازماندگان کشندگان امامحسین (علیه السلام) از اعمال پدرانشان راضی هستند و به آن افتخارمی کنند و هر کس ازچیزی راضی باشد مثلایناست که آنرا انجام داده باشد، اگر مردی در مشرق کشته شود و مرددیگری در مغرب راضی به کشته شدن او باشد ،در نزد خدا شریک جرم قاتل است.علتاینکهقائم (عجل الله تعالی فرجهالشریف) اولاد قاتلان امام حسین (علیهالسلام) را هنگام ظهورش به قتلمیرسانداین است که آنها از عمل پدرانشان خشنود هستند.تا آخر خبر.و از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: اصحاب قائم (عجل الله تعالی فرجهالشریف) مردانی هستند که ادعای شهادت دارند و تمنامیکنند که در راه خدا کشته گردند.شعار آنانیالثارات الحسین(علیه السلام ) است.یعنی ای خون خواهان حسین (علیه السلام) . (۱)
                                                                                        (۱)
نقل از کتاب سخنان نخبه در شرح دعای ندبه ، ص ۱۸۷ .

 

دوشنبه بیست و نهم 3 1385
X